Hệ thống giúp kiểm soát trực tuyến các thông số tại các điểm đo qua mạng GSM/GPRS/EDGE và internet, phù hợp với các điểm đo phân tán và khó có thể nối mạng có dây. Có thể truy xuất, kiểm soát các thông số đo tại máy tính ở phòng trung tâm hoặc qua các dịch vụ web sử dụng smartphone, tablet…

I. Mô hình của hệ thống
1. Chức năng của hệ thống
Hệ thống giúp kiểm soát trực tuyến các thông số tại các điểm đo qua mạng GSM/GPRS/EDGE và internet, phù hợp với các điểm đo phân tán và khó có thể nối mạng có dây.
Có thể truy xuất, kiểm soát các thông số đo tại máy tính ở phòng trung tâm hoặc qua các dịch vụ web sử dụng smartphone, tablet…
2. Mô hình hệ thống


II. Thiết bị lắp đặt
1. Tại phòng giám sát trung tâm
1.1 Phần cứng :
- Máy tính nối mạng internet đăng ký IP tĩnh
1.2 Phần mềm
- Phần mềm Server: Phần mềm lắng nghe kết nối TCP từ Modem
- Phần mềm hiển thị và lưu trữ dữ liệu: hiển thị các dữ liệu đọc được từ cảm biến, lưu trữ và các tính năng cộng thêm.
2. Tại hiện trường
- Cảm biến lưu lượng
-Mạch đọc cảm biến (Datalogger)
-Modem kết nối GSM/GPRS/EDGE
III. Phương thức hoạt động
- Modem có cổng giao tiếp RS232( RS232 CMOS mức điện áp +12V) để giao tiếp với thiết bị đọc cảm biến ( Dataloger )
- Để đọc cảm biến và truyền dữ liệu về Server thì cần 01 datalogger có thể đọc dữ liệu từ cảm biến và đẩy dữ liệu qua cho Modem thông qua cổng RS232 của Modem, Modem có cài sẵn 1 firmware tự động kết nối về Server và đẩy dữ liệu về Server. Tất cả các thông số của Modem đều được cấu hình qua phần mềm hoặc qua tin nhắn SMS ( các thông số như tốc độ baud, địa chỉ server, port của server, thời gian kết nối….)
- Thêm một phương án nữa là không cần Firmware này của Modem mà Datalogger đảm nhận thêm nhiệm vụ điều khiển kết nối về Server của Modem thông qua tập lệnh AT.