Quy định Diễn đàn điện tử, vi điều khiển, hệ thống nhúng

Mặc dù Ban quản trị của Diễn đàn điện tử, vi điều khiển, hệ thống nhúng sẽ cố gắng loại bỏ những bài viết không đúng nội quy khỏi diễn đàn, chúng tôi không thể duyệt hết nội dung tất cả các bài viết. Tất cả bài viết là quan điểm của tác giả, và không phải sở hữu của Diễn đàn điện tử, vi điều khiển, hệ thống nhúng do đó diễn đàn sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng, tác giả phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến bài viết của mình.

Đồng ý với những quy định này, bạn phải cam kết rằng sẽ không gửi bất kỳ bài viết nào mang tính khiêu dâm, thô tục, gây hằn khích, đe dọa hoặc các vấn đề khác mà không tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ban quản trị của Diễn đàn điện tử, vi điều khiển, hệ thống nhúng có quyền được xóa, sửa, di chuyển hoặc đóng bất kỳ nội dung nào trong diễn đàn với bất kỳ lý do nào.

Tóm lại thì mọi người đều bình đẳng và điều lệ là tự tâm, bởi bạn, chính bạn và do bạn mà thôi.

Hãy vui vẻ, hòa đồng cùng nhâu xây dựng Diễn đàn điện tử, vi điều khiển, hệ thống nhúng nhé!