Diễn đàn: GSM/GPRS/EDGE/CDMA/3G

Giải pháp GSM/GPRS/EDGE/CDMA/3G

Chuyên mục con Chủ đề / Bài viết  Bài viết cuối

 1. Thảo luận về các Chipset, Module GSM/GPRS/EDGE/CDMA/3G phổ biến hiện nay.

  Hành động diễn đàn:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1
 2. Thảo luận về các Modem GSM/GPRS/EDGE/CDMA/3G phổ biến hiện nay - Maestro Wireless, Sierra Wireless...

  Hành động diễn đàn:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài viết: 8
 3. Thông tin về các kit phát triển sử dụng GSM/GPRS/EDGE/CDMA/3G giúp tiếp cận các công nghệ trên một cách nhanh chóng.

  Hành động diễn đàn:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Không có
 4. Chia sẻ, giới thiệu các ứng dụng GSM/GPRS/EDGE/CDMA/3G đã triển khai trong môi trường dân dụng và công nghiệp.

  Hành động diễn đàn:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1

Thông tin và tùy chọn

Điều hành chuyên mục này