Diễn đàn: Công cụ điện tử

Thảo luận về các công cụ hỗ trợ thiết kế và lập trình điện tử từ phần cứng đến phần mềm

Chuyên mục con Chủ đề / Bài viết  Bài viết cuối

 1. Thảo luận về các công cụ thiết kế phần cứng như Orcad, Allegro, Altium Designer..

  Hành động diễn đàn:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Không có
 2. Thảo luận về các IDE như IAR, Keil, CCS...

  Hành động diễn đàn:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Không có